Teisinė informacija

Mūsų interneto svetainės puslapiuose pateikiame informaciją apie bendrovę, gaminius bei paslaugas. Pateikiami duomenys labai kruopščiai ištirti ir atrinkti, jie yra nuolat atnaujinami. Nepaisant to, kad mes patys suinteresuoti tinklapyje esančių duomenų tikslumu, detalumu ir kad jie būtų pateikti laiku, deja, negalime nei tiesiogiai, nei netiesiogiai prisiimti už juos jokios atsakomybės. Šie duomenys yra tik bendro pobūdžio informacija ir jokiu būdu nepakeičia medicininio, komercinio ar kitokio konsultavimo. Todėl jokiu atveju neprisiimame atsakomybės dėl reikalavimų kompensuoti nuostolius, atsiradusius tiesiogiai ar netiesiogiai naudojantis interneto tinklapiuose pateikiama informacija. Jei mūsų interneto puslapiuose pateikiama trečiųjų šalių informacija arba nuoroda į ją, tokios informacijos nereikėtų suprasti kaip tiesioginių mūsų rekomendacijų, nes mes netikriname šios informacijos tikslumo, teisėtumo ir ar ji pateikiama laiku. Todėl, suprantama, mes taip pat negalime prisiimti už ją jokios atsakomybės. Programą, jos turinį, duomenis, vaizdus ir kitą medžiagą saugo kopijavimo ir kitokios pramoninės nuosavybės teisės. Be to, norime priminti, kad visi atitinkamai pažymėti gaminiai bei kitokie pavadinimai saugomi pagal prekybinių ženklų įstatymą. Juos galima naudoti (kopijuoti, platinti, keisti ir kt.) tik įstatymais nustatyta tvarka ir tik gavus įgalioto asmens sutikimą. Mes pasiliekame teise bet kada keisti savo interneto svetainės tinklapių turinį. © BERLIN-CHEMIE AG